Mã Giảm Giá Sendo Tháng 8, Voucher Sendo Khuyến Mãi 10-20%

0
777

Chuyên trang tổng hợp mã giảm giá Sendo tháng 8, Voucher Sendo khuyến mãi còn dùng được nhanh nhất. Cách sử dụng mã giảm giá Sendo cho tất cả sản phẩm trên App Sendo và Web Sendo. Hãy vào lấy mã khuyến mãi Sendo mua cho tiết kiệm nhé bạn.

Mã giảm giá Sendo tháng 8, Voucher Sendo khuyến mãi

1 Voucher Sendo mới nhất

1.1 Mã khuyến mãi Sendo 1tr cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 15tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.2 Mã khuyến mãi Sendo 800k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.3 Mã khuyến mãi Sendo 500k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.4 Mã khuyến mãi Sendo 200k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr2
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.5 Mã giảm giá Sendo 20k cho đơn hàng thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.6 Voucher Sendo giảm 3tr cho đơn hàng xe máy trên 35tr

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.7 Voucher Sendo giảm 2tr cho đơn hàng xe máy trên 22tr

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.8 Voucher Sendo giảm 1tr cho đơn hàng xe máy trên 15tr

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.9 Mã giảm giá Sendo 40k cho sản phẩm điện thoại, laptop, phụ kiện công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.10 Mã giảm giá Sendo 20k cho sản phẩm làm đẹp, mẹ bé, bách hóa, đồ chơi, thực phẩm, thời trang trẻ em, thiết bị y tế

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.11 Mã giảm giá Sendo 800k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 15tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.12 Mã giảm giá Sendo 500k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.13 Mã giảm giá Sendo 300k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 5tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.13 Mã giảm giá Sendo 40k cho sản phẩm điện thoại, laptop, phụ kiện công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.14 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 30k cho mọi đơn hàng

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Mỗi khách hàng được dùng 5 lần
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.15 Mã hoàn tiền Sendo 20k cho nhiều sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.16 Voucher Sendo 800k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 9tr.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.17 Voucher Sendo 300k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 4tr.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.18 Voucher Sendo 100k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr2
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.19 Mã hoàn tiền Sendo 30% tối đa 50k cho tất cả đơn hàng

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Mỗi khách hàng được dùng 5 lần.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.20 Mã hoàn tiền Sendo 20k cho nhiều sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.21 Mã hoàn tiền Sendo 50k cho nhiều sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.22 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho nhiều sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.23 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho hầu hết sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.24 Mã hoàn tiền Sendo 50k cho hầu hết sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.25 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 10k cho hầu hết sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Được dùng 10 lần/tháng.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.26 Mã hoàn tiền Sendo 50k cho hầu hết sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.27 Mã hoàn tiền Sendo 20k cho hầu hết sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.28 Mã giảm giá Sendo 20k cho nhiều sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.29 Mã giảm giá Sendo 50k cho nhiều sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.30 Mã giảm giá Sendo 200k cho nhiều sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.31 Mã hoàn tiền Sendo 7% tối đa 700k cho laptop và điện máy

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.32 Mã hoàn tiền Sendo 15% tối đa 300k cho điện thoại và phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.33 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.34 Mã hoàn tiền Sendo 500k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 4tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.35 Mã giảm giá Sendo 800k cho sản phẩm công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.36 Mã khuyến mãi Sendo 1tr cho sản phẩm điện máy công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 8tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.37 Mã khuyến mãi Sendo 500k cho sản phẩm điện máy công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.38 Mã giảm giá Sendo 3tr cho sản phẩm điện thoại, laptop, xe máy

♥ Hạn dùng: 31/8, Thời gian nhận mã: 10h, 20h mỗi ngày
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 25tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.39 Voucher Sendo 1tr5 cho sản phẩm điện thoại, xe máy

♥ Hạn dùng: 31/8, Thời gian nhận mã: 9h, 15h mỗi ngày
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 14tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.40 Mã giảm giá Sendo 500k cho sản phẩm điện máy công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.41 Mã hoàn tiền 10%-15% cho thanh toán hóa đơn điện nước, thẻ cào điện thoại, vé máy bay, internet…

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


1.42 Mã giảm giá Sendo 200k cho sản phẩm điện máy chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng trả góp từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.43 Mã giảm giá Sendo 20k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mãCHỜ CHÚT!!!

Bạn muốn săn hàng online giảm giá thì hãy ghé xem qua bài viết mã giảm giá Tiki, một trang bán hàng online giá tốt tương tự Sendo. Vào xem ngay nhé :

Xem Ngay
Chương Trình Khuyến Mãi Hot Đang Diễn Ra Trên Sendo
KM
SALE
TẠP HÓA GIA ĐÌNH
Hạn dùng: 19-08-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Điện Thoại & Điện Máy
Hạn dùng: 31-08-2019
XEM NGAY

Hướng dẫn cách mua hàng và sử dụng mã giảm giá Sendo chi tiết:

Bước 1: Thêm các sản phẩm bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.

thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 2: Sau khi đã thêm đủ các sản phẩm cần mua vào giỏ hàng. Bạn click vào hình giỏ hàng như bên dưới để đến bước thanh toán.

tiến hành thanh toán giỏ hàng của bạn

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin người nhận hàng, dịch vụ vận chuyển và hình thức thanh toán của bạn.

Và chú ý là phải nhập mã giảm giá Sendo để được giảm giá sản phẩm trước khi chọn đặt hàng

điền thông tin nhận hàng và mã giảm giá

Sau khi đặt hàng thành công. Bạn chỉ cần chờ đơn vị vận chuyển giao hàng đến cho bạn.

Nếu còn vấn đề gì cần hỗ trợ các bạn cứ comment phía dưới , sẽ được phản hồi ngay!

 

SHARE

LEAVE A REPLY