Mã Giảm Giá Sendo Tháng 10, Voucher Sendo Khuyến Mãi 10-20%

0
927

Chuyên trang tổng hợp mã giảm giá Sendo tháng 10, Voucher Sendo khuyến mãi còn dùng được nhanh nhất. Cách sử dụng mã giảm giá Sendo cho tất cả sản phẩm trên App Sendo và Web Sendo. Hãy vào lấy mã khuyến mãi Sendo mua cho tiết kiệm nhé bạn.

Mã giảm giá Sendo tháng 10, Voucher Sendo khuyến mãi

1 Mã Giảm Giá Sendo Hot

1.1 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 50k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k. Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.2 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 30k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.3 Mã hoàn tiền Sendo 50% tối đa 100k cho khách hàng lần đầu liên kết ví Senpay

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


1.4 Mã hoàn tiền 10%-15% cho thanh toán hóa đơn điện nước, thẻ cào điện thoại, vé máy bay, internet…

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


1.5 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 40k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k. Mỗi khách hàng được dùng 7 lần
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.6 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng nhà cửa đời sống, tân trang, điện gia dụng, phong thủy, thú cưng, vpp, thể thao dã ngoại, ô tô xe máy

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k. Mỗi khách hàng được dùng 3 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.7 Mã hoàn tiền Sendo 300k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.8 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.9 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng nhà cửa đời sống, tân trang, điện gia dụng, phong thủy, thú cưng, vpp, thể thao dã ngoại, ô tô xe máy

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k. Mỗi khách hàng được dùng 3 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.10 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng gia dụng

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.11 Mã khuyến mãi Sendo 1tr2 cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.12 Mã khuyến mãi Sendo 800k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 7tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.13 Mã khuyến mãi Sendo 500k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 4tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.14 Mã khuyến mãi Sendo 200k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr6. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.15 Mã hoàn tiền Sendo 300k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.16 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.17 Voucher Sendo giảm 3tr cho đơn hàng xe máy trên 35tr

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.18 Voucher Sendo giảm 2tr cho đơn hàng xe máy trên 22tr

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.19 Voucher Sendo giảm 1tr cho đơn hàng xe máy trên 15tr

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.20 Mã khuyến mãi Sendo 600k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr. Áp dụng cho thanh toán trả góp 0%
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.21 Mã khuyến mãi Sendo 400k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr. Áp dụng cho thanh toán trả góp 0%
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.22 Mã khuyến mãi Sendo 200k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr2. Áp dụng cho thanh toán trả góp 0%
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.23 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng nhà cửa đời sống, tân trang, điện gia dụng, phong thủy, thú cưng, vpp, thể thao dã ngoại, ô tô xe máy

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã2 Mã giảm giá Sendo Điện Tử – Công Nghệ

2.1 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 50k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k. Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.2 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 30k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.3 Mã hoàn tiền Sendo 300k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.4 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.5 Mã hoàn tiền Sendo 300k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.6 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.7 Mã khuyến mãi Sendo 1tr2 cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.8 Mã khuyến mãi Sendo 800k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 7tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.9 Mã khuyến mãi Sendo 500k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 4tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.10 Mã khuyến mãi Sendo 200k cho sản phẩm điện thoại

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr6. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.11 Mã khuyến mãi Sendo 400k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr. Áp dụng cho thanh toán trả góp 0%
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.12 Voucher Sendo 500k cho sản phẩm điện tử gồm điện thoại, máy tính, tivi, máy ảnh, điện máy, âm thanh, phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 8tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.13 Voucher Sendo 300k cho sản phẩm điện tử gồm điện thoại, máy tính, tivi, máy ảnh, điện máy, âm thanh, phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.14 Voucher Sendo 100k cho sản phẩm điện tử gồm điện thoại, máy tính, tivi, máy ảnh, điện máy, âm thanh, phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.15 Mã khuyến mãi Sendo 200k cho sản phẩm điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr2. Áp dụng cho thanh toán trả góp 0%
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.16 Voucher Sendo 1tr2 cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 12tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.17 Voucher Sendo 500k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 5tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.18 Voucher Sendo 200k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.19 Voucher Sendo 50k cho sản phẩm phụ kiện công nghệ, thiết bị âm thanh

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.20 Mã giảm giá Sendo 800k cho sản phẩm công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 15tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã3 Gia Dụng, Bách Hóa, Đời Sống

3.1 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 50k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k. Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.2 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng gia dụng

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.3 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng gia dụng

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.4 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng nhà cửa đời sống, tân trang, điện gia dụng, phong thủy, thú cưng, vpp, thể thao dã ngoại, ô tô xe máy

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k. Mỗi khách hàng được dùng 3 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.5 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng nhà cửa đời sống, tân trang, điện gia dụng, phong thủy, thú cưng, vpp, thể thao dã ngoại, ô tô xe máy

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k. Mỗi khách hàng được dùng 3 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.6 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 30k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.7 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng nhà cửa đời sống, tân trang, điện gia dụng, phong thủy, thú cưng, vpp, thể thao dã ngoại, ô tô xe máy

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.8 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng nhà cửa đời sống, tân trang, điện gia dụng, phong thủy, thú cưng, vpp, thể thao dã ngoại, ô tô xe máy

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.9 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho sản phẩm bách hóa tiêu dùng

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.10 Mã hoàn tiền Sendo 50% tối đa 50k cho ngành hàng nhà cửa đời sống, tân trang, điện gia dụng, phong thủy, thú cưng, vpp, thể thao dã ngoại, ô tô xe máy

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k. Mỗi khách hàng được dùng 3 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.11 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 50k cho sản phẩm bách hóa tiêu dùng, mẹ & bé

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.12 Mã giảm giá Sendo 100k cho sản phẩm gia dụng, nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.13 Mã giảm giá Sendo 200k cho sản phẩm gia dụng, nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã4 Voucher Sendo Thời Trang, Làm Đẹp

4.1 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 50k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k. Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.2 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 40k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k. Mỗi khách hàng được dùng 7 lần
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.3 Mã hoàn tiền Sendo 50% tối đa 50k cho sản phẩm thời trang

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.4 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 30k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.5 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.6 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 40k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k. Mỗi khách hàng được dùng 2 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.7 Mã giảm giá Sendo 100k cho ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.8 Mã giảm giá Sendo 50k cho ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.9 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.10 Mã hoàn tiền Sendo 30k cho ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.11 Mã hoàn tiền Sendo 50% tối đa 100k cho sản phẩm thời trang

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.12 Mã giảm giá Sendo 20k cho đơn hàng thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã5 Xe Máy & Phụ Kiện

5.1 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 50k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k. Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.2 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 30k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.3 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 30k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Mỗi khách hàng được dùng 15 lượt
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.4 Voucher Sendo giảm 3tr cho đơn hàng xe máy trên 35tr

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.5 Voucher Sendo giảm 2tr cho đơn hàng xe máy trên 22tr

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.6 Voucher Sendo giảm 1tr cho đơn hàng xe máy trên 15tr

♥ Hạn dùng: 31/10
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã6 Khuyến Mãi Sendo

CHỜ CHÚT!!!

Bạn muốn săn hàng online giảm giá thì hãy ghé xem qua bài viết mã giảm giá Tiki, một trang bán hàng online giá tốt tương tự Sendo. Vào xem ngay nhé :

Xem Ngay

Hướng dẫn cách mua hàng và sử dụng mã giảm giá Sendo chi tiết:

Bước 1: Thêm các sản phẩm bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.

thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 2: Sau khi đã thêm đủ các sản phẩm cần mua vào giỏ hàng. Bạn click vào hình giỏ hàng như bên dưới để đến bước thanh toán.

tiến hành thanh toán giỏ hàng của bạn

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin người nhận hàng, dịch vụ vận chuyển và hình thức thanh toán của bạn.

Và chú ý là phải nhập mã giảm giá Sendo để được giảm giá sản phẩm trước khi chọn đặt hàng

điền thông tin nhận hàng và mã giảm giá

Sau khi đặt hàng thành công. Bạn chỉ cần chờ đơn vị vận chuyển giao hàng đến cho bạn.

Nếu còn vấn đề gì cần hỗ trợ các bạn cứ comment phía dưới , sẽ được phản hồi ngay!

 

SHARE

LEAVE A REPLY