Mã Giảm Giá Shopee Tháng 8, Voucher Shopee Khuyến Mãi 10-20%

68
5438

Chuyên trang tổng hợp mã giảm giá Shopee tháng 8, voucher Shopee còn dùng được nhanh nhất. Cách dùng mã giảm giá Shopee cho tất cả sản phẩm trên App Shopee và Web Shopee. Hãy vào lấy mã khuyến mãi Shopee mua cho tiết kiệm nhé bạn.

CHỜ CHÚT! :

Bạn có muốn tham gia hội mua hàng online trên facebook để xem những mã giảm giá “Hot” mới được cập nhật

CÓ TÔI MUỐN!

Mình sẽ cập nhật mã giảm giá tốt nhất khi Shopee có chương trình sắp diễn ra, bạn chỉ cần online Facebook và sẽ không bỏ qua những cơ hội mua hàng tốt nhất. Bạn có thể Tham gia hội mua hàng online >>Tại Đây<< để thảo luận cùng mọi người về các chương trình khuyến mãi nhé!

Mã giảm giá Shopee tháng 8, Voucher Shopee khuyến mãi

mã miến phí vận chuyển tháng 8

1 Mã giảm giá Shopee Hot

1.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k. Áp dụng sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã2 Mẹ & Bé, Đồ Chơi Cho Bé

2.1 Mã giảm giá Shopee 8% tối đa 40k cho sản phẩm tã Moony

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.2 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 40k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.3 Mã giảm giá Shopee 8% tối đa 40k cho sản phẩm tã PAMPER

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.4 Mã giảm giá Shopee 50k cho sản phẩm tã PAMPER

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.5 Mã khuyến mãi Shopee 30k cho sản phẩm tã Huggies

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.6 Mã giảm giá Shopee 8% tối đa 35k cho sản phẩm tã Bobby

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.7 Mã giảm giá Shopee 70k cho sản phẩm sữa Enfa

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k. Không áp dụng cho sản phẩm dành cho trẻ dưới 2 tuổi
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.8 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 50k cho sản phẩm sữa Friso

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.9 Mã giảm giá Shopee 100k cho sản phẩm sữa Friso

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr2
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.10 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 55k cho sản phẩm tã PAMPER

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.11 Mã giảm giá Shopee 4% tối đa 40k cho sản phẩm sữa Abbott

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k. Trừ sữa dưới 2 tuổi
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.12 Mã giảm giá Shopee 6% tối đa 30k cho sản phẩm sữa Abbott

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k. Trừ sữa dưới 2 tuổi
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.13 Mã khuyến mãi Shopee 15% tối đa 40k cho sản phẩm johnson&johnson

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.14 Mã giảm giá Shopee 20k cho sản phẩm đồ chơi cho bé

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.15 Mã giảm giá Shopee 7% tối đa 45k cho sản phẩm tã, bỉm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.16 Mã giảm giá Shopee 60k cho sản phẩm tã, bỉm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.18 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 40k cho sản phẩm tã MamyPoko

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã3 Điện Tử Công Nghệ và Phụ Kiện

3.1 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 100k cho đơn hàng máy tính, laptop và phụ kiện các loại

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.2 Mã giảm giá Shopee 7% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.3 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 1tr cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 5tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.4 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 300k cho đơn hàng điện tử âm thanh giải trí

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.5 Mã giảm giá Shopee 7% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.6 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.7 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 400k cho đơn hàng Điện Thoại

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.8 Mã hoàn xu Shopee 4% tối đa 300k cho đơn hàng Điện Thoại

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.9 Mã hoàn xu Shopee 6% tối đa 300k cho đơn hàng máy ảnh và phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr2
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.10 Mã giảm giá Shopee 6% tối đa 150k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.11 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 1tr cho sản phẩm điện thoại và phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.12 Mã giảm giá Shopee 4% tối đa 500k cho sản phẩm điện thoại và phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.13 Mã giảm giá Shopee 4% tối đa 300k cho sản phẩm điện thoại và phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.14 Mã giảm giá Shopee 300k cho sản phẩm thương hiệu LG

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.15 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 1tr cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 5tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.16 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 500k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.17 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 100k cho đơn hàng máy ảnh và phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.18 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.19 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 100k cho đơn hàng máy ảnh và phụ kiện

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.20 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.21 Mã hoàn xu Shopee 50k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.22 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 500k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.23 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.24 Mã hoàn xu Shopee 100k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.25 Mã voucher Shopee 15% tối đa 300k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.26 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.27 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 200k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.28 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 500k cho đơn hàng Laptop

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.29 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 500k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.30 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.31 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 200k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.32 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 200k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.33 Mã khuyến mãi Shopee 5% tối đa 100k cho đơn hàng máy tính, laptop và phụ kiện các loại

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã4 Điện Gia Dụng

4.1 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 150k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.2 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 1tr cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.3 Mã khuyến mãi Shopee 12% tối đa 500k cho sản phẩm COMET

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 750k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.4 Mã khuyến mãi Shopee 10% tối đa 250k cho sản phẩm COMET

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.5 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 500k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.6 Mã voucher Shopee 5% tối đa 1tr cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.7 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 1tr cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.8 Mã giảm giá Shopee 7% tối đa 100k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.9 Mã khuyến mãi Shopee 5% tối đa 1tr cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.10 Mã khuyến mãi Shopee 7% tối đa 120k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.11 Mã khuyến mãi Shopee 5% tối đa 150k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.12 Mã khuyến mãi Shopee 4% tối đa 500k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.13 Mã khuyến mãi Shopee 5% tối đa 100k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 700k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.14 Mã voucher Shopee 7% tối đa 100k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.15 Mã giảm giá Shopee 12% tối đa 80k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.16 Mã hoàn xu Shopee 70k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.17 Mã giảm giá Shopee 70k cho đơn hàng điện gia dụng 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.18 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 80k cho đơn hàng điện gia dụng chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k trên App Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã5 Thời Trang & Phụ Kiện, Đồng Hồ

5.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 25k cho giày dép Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.2 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 35k cho phụ kiện thời trang

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.3 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 30k cho thời trang trẻ em

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.4 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 35k cho thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.5 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho giày dép Nam 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.6 Mã hoàn xu Shopee 20k cho đồng hồ 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.7 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho túi ví Nữ 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.8 Mã hoàn xu Shopee 30% tối đa 40k cho thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k. Áp dụng sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.9 Mã hoàn xu Shopee 30k cho thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.10 Mã hoàn xu Shopee 20k cho thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.11 Mã hoàn xu Shopee 30k cho thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k thuộc Shopee Mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.12 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 70k cho thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k thuộc Shopee Mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.13 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 25k cho giày dép Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k Shopee Mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.14 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho túi ví Nữ 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ Shopee Mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.15 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 30k cho thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.16 Mã giảm giá Shopee 20% tối đa 50k cho thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.17 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 30k cho phụ kiện Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.18 Mã giảm giá Shopee 30k cho thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.19 Mã giảm giá Shopee 20% tối đa 50k cho thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.20 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 35k cho phụ kiện Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.21 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.22 Mã giảm giá Shopee 20% tối đa 40k cho thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k. Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.23 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 35k cho giày dép Nam 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.24 Mã hoàn xu Shopee 20% tối đa 25k cho thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.25 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 35k cho thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.26 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 25k cho giày dép Nữ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.27 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 35k cho thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.28 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 35k cho thời trang trẻ em

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.29 Mã voucher Shopee 25% tối đa 100k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.30 Mã voucher Shopee 20% tối đa 150k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.31 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 35k cho giày dép Nam 

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.32 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã6 Sức Khỏe & Sắc Đẹp

6.1 Mã hoàn xu Shopee 35k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.2 Mã voucher Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm chăm sóc da hiệu Rohto

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.3 Mã khuyến mãi Shopee 15% tối đa 100k cho sản phẩm hiệu Senka, Tsubaki, Za, Anessa

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.4 Mã khuyến mãi Shopee 30k cho sản phẩm hiệu Senka, Tsubaki, Za, Anessa

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.5 Mã khuyến mãi Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm hiệu Senka

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.6 Mã khuyến mãi Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm hiệu Tsubaki

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.7 Mã khuyến mãi Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.8 Mã khuyến mãi Shopee 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.9 Mã giảm giá Shopee 50k cho sản phẩm hiệu LANEIGE

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.9 Mã khuyến mãi Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.10 Mã hoàn xu Shopee 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.11 Mã voucher Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm son môi

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.12 Mã voucher Shopee 40k cho sản phẩm hiệu VICHY, LA ROCHE-POSAY

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.13 Mã voucher Shopee 85k cho sản phẩm hiệu VICHY

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 700k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.14 Mã voucher Shopee 50k cho sản phẩm hiệu LA ROCHE-POSAY

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.15 Mã voucher Shopee 30k cho sản phẩm hiệu Loreal, Maybelline

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.16 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 30k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.17 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.18 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.19 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.20 Mã khuyến mãi Shopee 20% tối đa 50k cho sản phẩm hiệu Romano-Enchanteur

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.22 Mã khuyến mãi Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.23 Mã khuyến mãi Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k thuộc Shopee Mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã7 Mã giảm giá Shopee Bách Hóa Online

7.1 Mã hoàn xu shopee 10% cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.2 Mã giảm giá shopee 40k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.2 Mã giảm giá shopee 40k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.3 Mã hoàn xu shopee 10% tối đa 25k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.4 Mã giảm giá shopee 10% tối đa 25k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.5 Mã hoàn xu shopee 10% tối đa 25k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.6 Mã hoàn xu shopee 10% tối đa 25k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.7 Mã voucher shopee 40k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.8 Mã hoàn xu shopee 10% tối đa 25k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.9 Mã voucher shopee 10% tối đa 20k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.10 Mã hoàn xu shopee 10% tối đa 25k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.11 Mã voucher shopee 40k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.12 Mã voucher shopee 120k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã8 Nhà Cửa Đời Sống

8.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.2 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.3 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 30k cho sản phẩm giặt giũ và chăm sóc nhà cửa

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.4 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.5 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.6 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 200k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.7 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 30k cho sản phẩm giặt giũ và chăm sóc nhà cửa

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.8 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 70k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.9 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.10 Mã voucher Shopee 100k cho sản phẩm dụng cụ cầm tay

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.11 Mã khuyến mãi Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.12 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 300k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k thanh toán bằng AirPay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.13 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã9 Sách, Voucher và Dịch Vụ

9.1 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho đơn hàng dụng cụ học tập

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.2 Voucher hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng voucher và dịch vụ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.3 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.4 Voucher hoàn xu Shopee 17% tối đa 100k cho đơn hàng voucher và dịch vụ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.5 Voucher Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng voucher và dịch vụ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.6 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.7 Mã hoàn xu Shopee 20k cho đơn hàng sách và văn phòng phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.8 Mã hoàn xu Shopee 20k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.9 Mã hoàn xu Shopee 20k cho đơn hàng sách thuộc Shopee Mall

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.10 Mã hoàn xu Shopee 100k cho đơn hàng sách, văn phòng phẩm

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.11 Voucher hoàn xu Shopee 20% tối đa 100k cho đơn hàng voucher và dịch vụ

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.12 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Áp dụng cho sản phẩm trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.13 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho đơn sách

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.14 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn văn phòng phẩm thuộc Shopee Mall

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã10 Ô Tô – Xe Máy, Thể Thao & Du Lịch

10.2 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn thể thao và du lịch

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.1 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 30k cho đơn thể thao và du lịch

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.3 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 25k cho sản phẩm phụ kiện ô tô, xe máy

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.4 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho đơn thể thao và du lịch

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.5 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 35k cho đơn thể thao và du lịch

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.6 Mã giảm giá Shopee 100k cho đơn thể thao và du lịch

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.7 Mã hoàn xu Shopee 17k cho sản phẩm phụ kiện ô tô, xe máy

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 107k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.8 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 35k cho đơn thể thao và du lịch

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.9 Mã giảm giá Shopee 50k cho đơn thể thao và du lịch thuộc Shopee Mall

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.10 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm phụ kiện ô tô, xe máy

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.11 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 80k cho đơn thể thao và du lịch chính hãng Shopee Mall

♥ Hạn dùng: 31/8
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


CHỜ CHÚT!!!

Bạn muốn săn hàng online giảm giá thì hãy ghé xem qua bài viết mã giảm giá Tiki, một trang bán hàng online giá tốt tương tự Shopee. Vào xem ngay nhé :

Xem Ngay!

11 Khuyến Mãi Shopee Đang Hot

KM
SALE
Bùng Nổ Deal Sốc - Freeship Thả Ga
Hạn dùng: 19-08-2019
XEM NGAY

CHỜ CHÚT!!!

Bạn có nhu cầu mua sắm online trả góp mà không cần thẻ tín dụng. Chỉ cần đăng ký hồ sơ online và xét duyệt trong 24h => Có hạn mức trả góp 8tr và hạn mức vay tiền mặt 2tr.Thì vào xem ngay nhé: Xem ngay

Mã giảm giá Shopee hay mã khuyến mãi Shopee là gì :

Mã giảm giá Shopee hay còn được gọi là mã khuyến mãi Shopee, Voucher Shopee là một đoạn mã được Shopee tạo ra nhằm tặng cho khách hàng sử dụng để giảm một số tiền tương ứng khi thanh toán mua hàng trên Shopee. Mã giảm giá này có nhiều giá trị khác nhau như : 10%, 15%, 30k, 50k…. Tùy thuộc vào chương trình mà Shopee tung ra các mã khác nhau.

Mã giảm giá Shopee thường bao gồm cả chữ và số, hoặc chỉ có chữ. Thông thường mã giảm giá Shopee không có sự phân biệt viết thường, viết hoa.

Làm sao để có mã giảm giá Shopee :

1. Tìm trên App Shopee, Website Shopee :

Mã giảm giá trên website shopee

Bạn có thể truy cập vào trang https://shopee.vn/ xem quảng cáo khuyến mãi để tìm mã giảm giá hoặc mục khuyến mãi trên App Shopee chẳng hạn. Tuy nhiên, thường bạn sẽ khó tìm được mã giảm giá Shopee thích hợp.

Vì thường những mã Shopee trên là mã khuyến mãi chung. Ngoài những voucher Shopee trên, Shopee thường tặng riêng cho khách hàng mã giảm giá khác, có giá trị cao hơn những mã giảm giá chung như trên.

Ngoài ra, còn nhiều mã Shopee khác như : chơi game nhận mã, quay thưởng được mã… Cũng có trường hợp Shopee tặng mã cho khách hàng khi : giao hàng chậm, hết hàng hoặc hàng giao không đúng… Tất nhiên sẽ có nhiều mã khách hàng không sử dụng và muốn chia sẻ cho những bạn có nhu cầu mua hàng. Vậy làm cách nào để bạn có những mã giảm giá Shopee dùng riêng đó và tìm ở đâu ? Bạn sẽ tìm được câu trả lời bên dưới :

2. Tìm mã ở các website, blog chia sẻ mã giảm giá Shopee miễn phí :

Như bạn thấy hiện tại có rất nhiều website cung cấp mã giảm giá Shopee miễn phí, ở đó sẻ cập nhật mã Shopee mới nhất cho người dùng có nhu cầu sử dụng. Đa số được chia sẻ miễn phí, ai nhanh tay hơn thì sẻ sử dụng được. Có những trang cũng rao bán hoặc trao đổi lấy mã giảm giá lazada, tiki chẳng hạn.

cập nhật mã giảm giá shopee hàng giờ

Bạn có thể chọn các chuyên trang chia sẻ mã giảm giá Shopee thường xuyên chia sẻ, cập nhật các mã khuyễn mãi Shopee mới nhât. Như trang bạn đang xem https://hieuvoz.com/ là một chuyên trang chia sẻ miễn phí mã giảm giá shopee, lazada, tiki…. Hiện tại, trang có nhiều bạn cộng tác luôn hỗ trợ, cập nhật nhanh các voucher Shopee mới. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian tìm kiếm, bạn có thể truy cập thường xuyên trang để lấy những mã khuyến mãi mới nhất.

Một vài lưu ý khi dùng mã giảm giá Shopee :

1. Trên một đơn hàng chỉ được dùng một mã giảm giá Shopee duy nhất

Mã giảm giá Shopee thường có loại sử dụng cho tất cả sản phẩm và loại chỉ dùng được cho một ngành hàng nhất định. Do đó bạn phải chọn mã giảm giá phù hợp nhất với đơn hàng mình cần mua.

Ví dụ : bạn cần mua 1 đôi giày và 1 chiếc đồng hồ. Nhưng bạn không tìm được mã giảm giá dùng chung cho hai sản phẩm được, bạn có thể tách ra 1 đơn hàng giày dùng mã giảm giá cho sản phẩm thời trang, 1 đơn hàng đồng hồ dùng mã giảm giá cho sản phẩm đồng hồ.

2. Trên một tài khoản chỉ được sử dụng một mã giảm giá Shopee một lần

Với một tài khoản Shopee, bạn chỉ được sử dụng một mã giảm giá duy nhất một lần. Vì Shopee hạn chế trường hợp khách hàng mua đi bán lại, lợi dụng mã giảm giá để trục lợi nên Shopee thường kiểm tra khá kỹ trường hợp một khách hàng sử dụng nhiều tài khoản Shopee : trùng địa chỉ, sđt, địa chỉ mạng IP.

Ví dụ : Bạn mua túi xách và sử dụng mã giảm giá cho ngành hàng thời trang là “WAFA2005” thì sau đó bạn không được dùng mã “WAFA2005” nữa. Nhưng bạn có thể quay lại trang này vào ngày khác, vì có thể sẽ có mã “WAFA2205” và bạn hoàn toàn có thể dùng mã này để mua cho mình thêm một chiếc túi xách giảm giá nữa.

3. Mã giảm giá Shopee có thể hết hạn hoặc hết lượt sử dụng

Thông thường khi Shopee tung ra chương trình khuyến mãi, mã giảm giá … đều kèm theo các điều khoản sử dụng, thời gian khuyến mãi, số lượt dùng mã. Những mã khuyến mãi Shopee dùng chung có thể hết lượt sử dụng trước khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Do đó bạn nên dùng mã ngay khi có nhu cầu sử dụng nhé.

4. Bạn phải áp dụng mã giảm giá Shopee trước khi hoàn tất đơn hàng

Trong quá trình đặt hàng, tại bước thanh toán cuối sẽ có chỗ để bạn nhập mã khuyến mãi Shopee. Nếu bạn quên không áp dụng mã thì chỉ còn cách hủy đơn hàng và đặt lại đơn hàng mới.

5. Hướng dẫn chi tiết cách áp dụng mã giảm giá Shopee

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Shopee của bạn

đăng nhập vào tài khoản shopee

Thêm sản phẩm bạn cần mua vào giỏ hàng

Thêm sản phẩm cần mua vào giỏ hàng

Bước 2: Bạn nhấp vào giỏ hàng để vào trang thanh toán. Ở phí dưới, bạn nhìn thấy dòng chữ “Vui lòng nhập mã khuyến mãi”, chỗ này chính là nơi bạn nhập mã để được giảm giá

nơi nhập mã khuyến mãi shopee

Bước 3: Bạn nhập mã khuyến mãi Shopee tương ứng với sản phẩm của bạn, sau khi nhập xong bạn sẽ thấy phần giá trị được giảm ngay bên cạnh

nhập mã giảm giá

Bước 4: Hoàn tất đặt hàng. Bạn làm tương tự khi thao tác trên App điện thoại nhé

Sau khi hoàn tất đặt hàng. Bạn có thể kiểm tra đơn hàng của mình trong mục đơn hàng

Một số kinh nghiệm khi mua hàng Shopee :

Shopee là một trang thương mại điện tử tương tự như Lazada, Tiki, Adayroi…. Tuy nhiên, khâu duyệt nhà bán hàng dễ hơn những đơn vị khác. Vì vậy để đảm bảo vệ quyền lợi của mình, bạn nên lưu ý :

 • Kiểm tra thông tin shop bán hàng : đánh giá của người mua trước, lượng người theo dõi, điểm đánh giá…
 • Xem kỹ thông tin sản phẩm, kiểm tra giá của sản phẩm tương tự ở các trang bán hàng khác. Nếu có sự chênh lệch giá quá lớn bạn nên cân nhắc kỹ
 • Nếu có vấn đề chưa rõ. Bạn hãy “chat” trực tiếp với shop để kiểm tra thông tin trực tiếp, nhất là với các sản phẩm hàng điện tử, làm đẹp…
 • Bạn nên tìm hiểu thông tin sản phẩm mình sắp mua. Cách phân biệt hàng giả, hàng nhái..

Shopee không cho bạn kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Vì vậy sau khi thanh toán xong, bạn nên kiểm tra nhanh sản phẩm của mình nếu không đạt yêu cầu thì nhanh chóng đổi trả sản phẩm

 • Nên mua các sản phẩm của Shopee Mall hoặc Shope Yêu Thích : những shop này thông thường đã bán hàng lâu trên Shopee và nhận được sự đánh giá cao của những người mua hàng trước đó. Trong đó, Shopee Mall có hỗ trợ đổi trả sản phẩm trong 7 ngày đầu.

Thông tin thêm về Shopee Mall :

Shopee Mall là các thương hiệu uy tin, các doanh nghiệp sản xuất muốn bán hàng online trực tiếp tới tay người tiêu dùng mà không cần thông qua các đại lý. Do đó, mức độ uy tín cũng như chất lượng sản phẩm cao hơn hẳn các Shop nhỏ lẻ hay đại lý bán hàng thông thường. Giống như các gian hàng chính hãng của Lazada, mức giá của Shopee Mall tốt hơn thị trường bên ngoài rất nhiều. Đồng thời bạn còn được hưởng chính sách đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nữa.

Chúc bạn mua được nhiều hàng tốt giá hời!

 

SHARE

68 COMMENTS

 1. Mua hàng trên shopee lúc đầu xem hàng cứ tưởng là rẻ hơn các trang khác nhưng khi thanh toán mới nhận ra là phí ship quá cao lại còn tiền thu hộ nữa .tính lại thì đắt hơn còn rườm rà

  • Hi bạn, mỗi ngày đều cập nhật mã giảm giá shopee mới nha bạn. Nếu hôm nay bạn vào mà hết lượt dùng rồi thì ngày mai bạn vào sớm để lấy mà sử dụng nhé

 2. bạn ơi sao ngày nào mình sử dụng mã tkb0205 và grothang4 đều hết lượng sử dụng. Do nhiều người sử dụng hả bạn. Cảm ơn bạn nhiều nha.

  • Chắc lúc bạn mua nhiều người dùng trước rồi. Bạn muốn chắc dùng được thì nên dùng vào buổi sáng, lúc đó sẽ còn lượt

 3. Dạ cho em hỏi tại sao lúc em xài mã NGUYEJV5 thì Shopee lại ghi là “Rất tiếc, bạn không thể sử dụng mã này vì tài khoản có dấu hiệu bất thường” ạ, trong khi đó là tài khoản em mới lập và đã xác nhận số điện thoại rồi email đủ cả 🙁

  • Shopee có thể phát hiện vì App trên điện thoại bạn trước đó đã đăng nhập tài khoản khác . Và trùng địa chỉ IP nữa ( bạn nên dùng 3g để mua sẽ dễ hơn )

 4. em nhập mã đã thấy ghi là -50000 rồi nhưng lúc ấn mua thì nó nói:” Rất tiếc,bạn không thể sử dụng mã giảm giá này vì tài khoản có dấu hiệu bất thường”

  • Bạn kiểm tra thử bạn đã dùng hết số lần vân chuyển miễn phí không. Vì 1 tài khoản chỉ được miễn phí 1 lần 1 ngày và 3 lần trong 1 tuần đó

 5. Ad cho mình hỏi mã giảm giá DONGGIA0407 và TIENGHI0307 mục Nhà cửa và đời sống mình có áp dụng đc nhưng lúc đó mình chưa kịp xài, sang ngày hôm sau mình áp dụng mã HLNONG0507 thì shopee báo ko xài đc. Mong admin có mã nào giúp mình áp dụng khuyến mãi tối đa 100k như 2 mã trên ko.

  • Thường mã giảm giá có hạn dùng trong ngày nên bạn ưu tiên vào lấy mã vào buổi sáng sẽ dễ được hơn. Bạn chịu khó quay lại trang này 1-2 hôm sẽ có mã mới nha. Vì thường một ngành hang Shopee 3-4 ngày mới cho mã mới 1 lần bạn

 6. Ad ơi mã giảm giá thời trang nữ hết hạn sử dụng mà trong khi đó hạn đến 31/8
  Với lại e dùng mã cho khách hàng mới cũng bị hết hạn sử dụng. Là ntn vậy ạ

  • Hi bạn mã giảm giá có số lượt dùng nhất định nên có thể sẽ hết lượt dùng trước khi hết hạn. Bạn mua vào buổi sáng thì sẽ áp mã dễ hơn đó (do chưa nhiều người đã sử dụng mã)
   Mã khách hàng mới mình vừa cập nhật lại . cảm ơn bạn đã phản hồi

  • Hi hiện tại không có mã dùng cho tất cả sản phẩm (chỉ có mã khách hàng mới). Nên bạn chia đơn hàng thành những đơn nhỏ để dùng được mã nhé

  • Khách hàng mới tức là tài khoản, sđt mua hàng của ban chưa mua hàng trên shopee (kiểu như bạn là người mua hàng trên shopee lần đầu ấy)

LEAVE A REPLY